OMG!!!!.. Malaysia is not alone, the least! BERSIH…

Leave a comment

OMG!!!!.. Malaysia is not alone, the least! BERSIH – Gabungan Pilihanraya Bersih dan Adil, what say you? http://t.co/vERTwILl