@jackieloi apple already revised their prices on t…

Leave a comment

@jackieloi apple already revised their prices on their web site. http://j.mp/gaChs1