@bongkersz malaysia is bolehland, kangtaoland, sel…

Leave a comment

@bongkersz malaysia is bolehland, kangtaoland, selective fact land, all for own “sukinan”, “jia-nuon”, “kakinan”, “bangsa …..”, et cetra.